Skip to main content

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is de overeenkomst waarbij een handelsagent in opdracht van de opdrachtgever (die ‘principaal’ wordt genoemd) tegen beloning bemiddeling verleent bij het tot stand komen van handelsovereenkomsten. De handelsagent is meestal een verkoopagent, maar het kan ook om een inkoopagent gaan. Als een handelsagent met succes bemiddelt en er een overeenkomst tot stand komt, dan is dat een overeenkomst op naam van en op rekening van de principaal (de agent valt er als het ware tussenuit).