Skip to main content

Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken tussen een distributeur en een leverancier worden vastgelegd. De distributeur koopt de producten van de leverancier in en verkoopt deze voor eigen rekening weer door aan anderen. In de distributieovereenkomst staan afspraken over de duur van de overeenkomst, exclusiviteit en over de beëindiging van een distributieovereenkomst.

Een distributieovereenkomst is niet geregeld in de Nederlandse wet. U heeft dus veel contractsvrijheid. Partijen kunnen zelf afspraken maken over levering, betaling, maar ook onder welke voorwaarden u de overeenkomst kunt opzeggen of beëindigen. Uiteraard moet u er wel rekening mee houden dat de bepalingen niet in strijd zijn met de wet.

Wanneer partijen niets op schrift stellen, kan het ook een nadeel zijn dat er geen specifieke wetgeving is om op terug te vallen. Bijvoorbeeld wanneer één van de partijen de samenwerking wil beëindigen en partijen het niet eens worden over de opzeggingstermijn. In dat geval is men overgeleverd aan de rechter die daar dan een oordeel over geeft.

Als u internationaal zaken doet, houd er dan rekening mee dat de distributieovereenkomst in sommige landen wel is vastgelegd in de wet. In Duitsland en België is dat bijvoorbeeld het geval.

Het is verstandig om in ieder geval de volgende onderwerpen in de distributieovereenkomst op te nemen:

 • Contractgebied: in welk gebied gaat de distributeur de producten verkopen? Dit kan een regio, land of meerdere landen zijn.
 • Minimale afnameverplichting: is er een minimale afnameverplichting voor de distributeur?
 • Wijze van levering: op welke manier worden de producten geleverd bij de distributeur?
 • Prijs: de inkoopprijs en de verkooprijs
 • De wijze van opzegging of beëindiging overeenkomst
 • Vergoeding bij beëindiging van de distributieovereenkomst
 • Bevoegde rechter(forumkeuze) bij geschillen
 • Toepasselijk recht
 • Exclusiviteit
 • Aansprakelijkheid
 • Geheimhouding
 • Duur van de overeenkomst: bepaalde tijd of onbepaalde tijd?
 • Promotieverplichtingen: is distributeur verplicht om de producten op een bepaalde wijze te promoten?
 • Facturatie en betaling: hoe en wanneer wordt er gefactureerd? Wat zijn de gevolgen als er niet op tijd wordt betaald? Wat zijn de betalingstermijnen
 • Plaatsen van orders: hoe kan distributeur bestellingen plaatsen?