Skip to main content

Franchiseovereenkomst

Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever en de franchisenemer, die onder één merk en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers. Franchising biedt mogelijkheden voor verdere groei zonder, of met beperkte, eigen investeringen. In ruil voor het gebruik van de franchiseformule en ondersteuning en begeleiding vanuit de franchisegever, investeert de franchisenemer (mede) zelf en betaalt hij een franchise fee. Deze fee bestaat vaak uit een entree fee in combinatie met een maandelijks percentage van de omzet/bruto marge.

Een goede franchiseovereenkomst gaat uit van een langdurige samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Dat kan alleen als de rechten en plichten van beide partijen in balans zijn en de vele onderwerpen die een rol spelen goed zijn geregeld. Belangrijke onderdelen die in ieder geval in de overeenkomst zouden moeten terugkomen zijn:

  • Exclusief gebied voor de franchisenemer
  • Afspraken over eventuele wijziging in de franchiseformule
  • Beëindiging van de franchiseonderneming

Een relatiebeding wordt ook vaak in de overeenkomst opgenomen. Daarin kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de franchisenemer gedurende een jaar na het eindigen van de overeenkomst geen zakelijke contacten mag onderhouden met relaties van de franchisegever.