Skip to main content

Schuldbekentenis

Een schuldbekentenis is een document dat dwingend bewijs oplevert. Dat betekent dat de rechter verplicht is om van de waarheid en juistheid van de inhoud van de schuldbekentenis uit te gaan. Het is daarom cruciaal dat een schuldbekentenis goed wordt opgesteld; daarmee kunnen later bewijsproblemen worden voorkomen. In het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald dat een schuldbekentenis alleen dwingend bewijs oplevert, als het betreffende document aan een aantal vereisten voldoet. Zo dient de akte met de hand te zijn uitgeschreven of dient in de akte een goedkeuring te staan vermeld die de geldsom voluit, handgeschreven en in letters vermeldt.