Skip to main content

Legaat

In een testament kan aan iemand een legaat worden toebedeeld Die persoon wordt legataris genoemd. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar het kan ook om goederen gaan, zoals een schilderij of aandelen in een BV. De legataris kan het legaat zes maanden na het overlijden van de erflater opeisen, tenzij in het testament iets anders is geregeld. De erfgenamen of executeur zijn verplicht om de legataris hierover te informeren.

Ondanks het feit dat de legataris mogelijk niet direct het legaat kan opeisen, heeft hij wel vanaf het moment van overlijden recht op het rendement van het legaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het rendement van de aandelen in een BV. Als de aandelen pas na één jaar na het overlijden worden afgegeven, moeten de erfgenamen het rendement over die periode afgeven/vergoeden aan de legataris. Dat kan om aanzienlijke bedragen gaan.

Rangorde voldoening legaat

De legataris staat in de rangorde van schuldeisers achteraan. Alle andere schuldeisers gaan vóór, denk bijvoorbeeld aan openstaande belastingschulden, de legitieme portie, de kosten van de begrafenis of crematie en openstaande leningen. Wanneer de nalatenschap ontoereikend is wordt het legaat verminderd. Wanneer echter de erfgenamen zuiver hebben aanvaard, kunt u uw vordering ook verhalen op het privé-vermogen van de erfgenamen. Erfgenamen dienen daarop bedacht te zijn als zij een nalatenschap zuiver aanvaarden!