Skip to main content

Legitieme portie

Er wordt wel eens gezegd dat kinderen niet kunnen worden onterfd. Dit heeft te maken met de zogenaamde legitieme portie van kinderen. Een legitieme portie is een soort gegarandeerd minimum waar een kind aanspraak op kan maken. Indien u als kind van de erflater onterfd bent, en aanspraak maakt op de legitieme portie, krijgt u een vorderingsrecht. U wordt daardoor dus géén erfgenaam. U heeft dan ook géén recht op goederen uit de nalatenschap. De hoogte van de vordering bedraagt (kort gezegd) de helft van waar u recht op had gehad, als u niet was onterfd.

U heeft gedurende vijf jaar na de overlijdensdatum de tijd om een beroep te doen op uw legitieme portie. Dat kunt u doen door een brief te sturen aan de erfgenaam of executeur waarin staat dat u een beroep doet op de legitieme portie. In die brief kunt u tevens om inzage verzoeken in de samenstelling van de nalatenschap, die doorgaans wordt vastgelegd in een boedelbeschrijving. Als u alle relevante bescheiden heeft ontvangen, kunt u uw legitieme portie (laten) berekenen.

In een testament is vaak de bepaling opgenomen dat een legitieme vordering pas opeisbaar is nadat de achtergebleven partner van de overledene, ook is overleden. U staat tot dat moment met lege handen. Het is echter van groot belang dat u uw legitieme vordering direct na het overlijden van de ouder die u onterfd heeft, laat vastleggen. Dat voorkomt discussie en bewijsproblemen, die wel ontstaan als u eerst nadat de achtergebleven ouder is overleden, nog gaat proberen te achterhalen wat de hoogte van uw legitieme aanspraak is.