Skip to main content

Mogelijkheden als u schuldeiser bent van een nalatenschap

Het verrekenen van een schuld aan een overledene met een vordering op de overledene

Uitgangspunt is dat verrekening kan plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat de vordering en de schuld beide vóór het overlijden zijn ontstaan dan wel direct samenhangen met een handeling van vóór het overlijden. Of alles vindt juist na het overlijden plaats. Indien iemand koopt van de vereffenaar en dat wil verrekenen met zijn vordering op de overledene vanwege een geldlening tijdens het leven gaat verrekening niet op. In dat geval moet de koopprijs aan de vereffenaar worden betaald en daarnaast heeft de koper dan nog een vordering die uit de nalatenschap moet worden betaald, als het saldo van de nalatenschap daarvoor toereikend is.

Als er beslagen op het vermogen van de overledene zijn gelegd

Eenmaal gelegde beslagen vervallen (anders dan in een faillissementniet automatisch. De vereffenaar kan daar wel de rechter om verzoeken. Dat verzoek zal worden toegewezen als dat in het belang is van de vereffening. Tijdens de vereffening kunnen geen beslagen worden gelegd.