Skip to main content

Testament

Na iemands overlijden treedt het erfrecht in werking. De nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld de schuldeisers van de overledene, zullen willen weten wie de erfgenamen van de erflater zijn. Indien niet bekend is of er een testament is, kunt u een notaris verzoeken om na te kijken of er een testament is, maar u kunt dat onderzoek ook zelf gratis laten uitvoeren bij het centraal testamentenregister (CTR). U heeft daarvoor wel een overlijdensakte van de overledene nodig. Het CTR geeft gemiddeld binnen een week uitsluitsel of er ooit een testament is opgesteld door de overledene en zo ja, bij welk notariskantoor dat was. Indien u erfgenaam bent heeft u recht heeft op inzage in het testament. U kunt daarin nagaan of er nog meer erfgenamen zijn, voor welk deel de erfgenamen erven, of er legaten zijn, of er een executeur is benoemd, et cetera.