Skip to main content

Dagvaardingsprocedure

In het civiele recht kunnen zaken met een dagvaarding of een verzoekschrift worden ingeleid. In het erfrecht komen beide procedures voor en is het zaak zorgvuldig na te gaan, welke procedure moet worden ingesteld om het gewenste resultaat te behalen. De meeste civiele zaken worden echter ingeleid met een dagvaarding. Deze procedure heet dan ook de dagvaardingsprocedure.

In een dagvaarding vermeldt de eiser wat hij vordert, van wie en waarom (de onderbouwing). Een dagvaarding wordt doorgaans door een advocaat of jurist opgesteld. Een gerechtsdeurwaarder betekent de dagvaarding vervolgens aan de gedaagde partij. In de dagvaarding staat wanneer de gedaagde moet verschijnen, bij welke rechter en op welke locatie.