Skip to main content

Hoger beroep

Als een partij zich niet kan neerleggen bij een door de rechtbank gewezen vonnis, kan hij daarvan in hoger beroep gaan. Hoger beroep, ook wel appèl genoemd, is de procedure waarbij een rechtszaak opnieuw wordt beoordeeld door een hogere rechter. Deze rechtsgang staat tegen het merendeel van de vonnissen open, mits het financieel belang hoger is dan € 1.750,-. De appèltermijn is drie maanden, te rekenen vanaf de dag waarop het vonnis waarvan men in beroep wil gaan, is uitgesproken. Bij vonnissen in kort geding is de termijn verkort tot één maand. Het hoger beroep in civiele zaken wordt behandeld door het (gerechts)hof. Een vonnis in hoger beroep wordt een arrest genoemd. Voor hoger beroep is de inschakeling van een advocaat altijd vereist.