Skip to main content

Incasso

Incassoprocedures zijn gericht op het innen van openstaande vorderingen die inhoudelijk niet ter discussie staan.  Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om facturen voor geleverde goederen of diensten. Wanneer u als schuldeiser kosten moet maken om een vordering bij een klant of opdrachtgever te innen, dan kunt u deze kosten onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Voor vorderingen onder de EUR 25.000,- is het mogelijk om te procederen zonder advocaat.