Skip to main content

Kantonrechter of civiele (handels)rechter

Een bodemprocedure speelt zich ofwel af bij de kantonrechter, ofwel bij de civiele (handels)rechter van de rechtbank. Over het algemeen geldt dat vorderingen onder de € 25.000 door de kantonrechter, en vorderingen daarboven door de civiele rechter worden behandeld. In kantonzaken kunnen de partijen zonder advocaat procederen. In civiele procedures is de bijstand van een advocaat verplicht.