Skip to main content

Kort geding of bodemprocedure

Als u een vordering heeft, bijvoorbeeld nakoming van een overeenkomst of een recht op schadevergoeding, en de schuldenaar voldoet niet vrijwillig, dan staat de gang naar de rechter open om uw gelijk te halen. Afhankelijk van de aard van de vordering (betaling van een geldsom, verbod om een gebouw te ontruimen), en de vraag hoeveel spoed er is, kan er een bodemprocedure of een kort geding worden gestart. Soms zijn beide procedures mogelijk en dan is het de vraag wat de voordelen of nadelen zijn van de ene procedure boven de andere. Een kort geding is bijvoorbeeld sneller en goedkoper, maar die procedure resulteert alleen in een voorlopig oordeel. De bodemprocedure is duurder en langer, maar geeft wel een definitief oordeel en daarmee meer zekerheid.